Εκτυπώσεις Ασφαλείας

  • Επιταγές
  • Τιμολόγια με ολόγραμμα.
  •  Εισιτήρια
  • Έντυπα Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο

 

Έχουμε την δυνατότητα, ανάλογα με την σημαντικότητα του εγγράφου σας, να σας παράσχουμε χαρακτηριστικά ασφαλείας με τη χρήση:

  • ειδικών χαρτιών με συγκεκριμένες προδιαγραφές (υδατογραφημένα, τύπου OCR οπτικής ανάγνωσης)
  • ειδικών μελανιών
  • δαπέδων ασφαλείας
  • ολογραμμάτων

 

Loading Images
wpif2_loading
asfaleias(3).png
asfaleias(4).png