Φάκελοι

  • Απλοί φάκελοι αποστολής
  • Φάκελοι direct mail (ειδοποιητήρια, έντυπα μισθοδοσίας, επιστολές, βεβαιώσεις,
    λογαριασμοί).
  • Φάκελοι προωθητικών ενεργειών.

 

Έχουμε την δυνατότητα να προμηθεύσουμε όλα τα είδη των φακέλων, σε διάφορα μεγέθη και χρώματα και για διαφορετικές χρήσεις.
 

 

 

Loading Images
wpif2_loading
fakeloi(10).png
fakeloi(1).png
fakeloi(6).png
fakeloi(9).png
fakeloi(4).png
fakeloi(7).png
fakeloi(8).png
fakeloi(13).png
fakeloi(5).png
fakeloi(3).png
fakeloi(2).png